ngngg
18.03.14
조회 수 702
추천 수 0
댓글 2
Extra Form

상      의 : 아크네
하      의 : 피스워커
신      발 : 알렉산더맥퀸
액세서리 : 보세가방, 조공용 초콜릿

착샷 : 

 

예약안했더니 밥먹기 힘드네요 괜찮은 식당 다 대기가 ㅎㄷㄷ 

 

IMG_4237.JPG

 

   

댓글 2
?
페어뷰인가요? 이뿌네요 ! 
?
ngngg
18.03.14   글 작성자
@쫄라매
넵 페어뷰입니다
댓글 쓰기 권한이 없습니다.

착샷, 18.03.15

주말 룩이에요

동글저미
3 0 788
Read More

착샷, 18.03.15

20180315

리크
6 2 1108
Read More

착샷, 18.03.15

20180310

리크
6 1 691
Read More

착샷, 18.03.15

캠퍼스룩

BWJ
6 0 671
Read More

착샷, 18.03.14

좋아하는 니트

대나무통밥
8 0 680
Read More

착샷, 18.03.14

데이트 왔습니다

ngngg
2 0 702
Read More

착샷, 18.03.14

080.

Read More

착샷, 18.03.14

캠퍼스룩

BWJ
6 0 571
Read More

착샷, 18.03.14

DL

salon
1 0 378
Read More

착샷, 18.03.14

데일리 룩

콜플
6 0 566
Read More

착샷, 18.03.13

안녕하세요

anonymous
6 3 655
Read More
1 3 - 43